หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry


สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry

          ในอดีตสตรอว์เบอร์รี่ถูกนามาส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกเพื่อเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่น และแก้ปัญหาการทาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ในปัจจุบันสตรอว์เบอร์รี่กลายเป็นพืชที่ปลูกเพื่อการค้า โดยมีแหล่งผลิต สาคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ผลผลิตประมาณร้อยละ 80 ถูกแปรรูปเพื่อจำหน่ายในตลาดในประเทศและนอกประเทศ ส่วนอีกประมณร้อยละ 20 เป็นการผลิตเพื่อป้อนตลาดบริโภคสด

ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่


ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่

          "ศัตรู กับ พืช" นี้เป็นของคู่กันจริง ๆ ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหน ในบทความต่อไปนี้ผมจะพามาดูว่า "ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่" นั้นมีอะไรบ้าง อย่างรู้แล้วใช้มั้ยล่ะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับ

โรคที่สาคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่


โรคที่สาคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่

          การทำอาชีพเกษตรกรรม คงจะหนี้ไม่พ้นเรื่องเหล่านี้ นั้นก็คือ โรค, แมลง, ศัตรูพืช, วัชพืช สตรอว์เบอร์รี่ก็เหมือนกัน โรคที่สาคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่ มีดังต่อไปนี้

การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่


การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่

          หลังจาก เก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ เสร็จแล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อจะนำผลผลิตของสตรอว์เบอร์รี่ของเราป้อนเข้าสู่ตลาด นั้นก็คือ "การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่" มีวิธีดังต่อไปนี้ครับ

การเก็บเกี่ยว สตรอว์เบอร์รี่


การเก็บเกี่ยว สตรอว์เบอร์รี่

          หลังจากที่เราได้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ แล้วประคบประหงมกันมาเป็นเดือน ๆ วันนี้ก็มาถึงวันแห่งการรอคอยก็คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิต เชื่อได้ว่าจะเป็นวันที่ชาวสวนสตรอว์เบอร์รี่ทุกท่านรอคอยกัน การเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ มีวิธีอย่างไรอ่านได้ด้านล่างเลยครับ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ