หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

การขยายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่


การขยายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่

          การขยายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ ทำได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะประจำพันธุ์ ซึ่ง การขยายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ มีวิธีดังต่อไปนี้


1. การใช้เมล็ด
          เมล็ดของสตรอว์เบอร์รี่โดยทั่วไปมีความงอกพอใช้ได้ แต่สายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ไม่สามารถผสมพันธุ์ให้เหมือนพันธุ์เดิมได้ วิธีนี้จึงมักใช้ในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ นอกจากนั้นยังใช้ในกรณีที่ไม่มีการผลิตไหล

2. การใช้ต้นไหล 
          ส่วนใหญ่การขยายพันธุ์สสตรอว์เบอร์รี่จะใช้วิธีนี้ซึ่งปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม โดยการขยายต้นไหลที่สามารถให้ไหลได้ดี ต้นแม่หนึ่งต้น สามารถผลิตไหลได้ถึง 1,000 ต้น แต่โดยทั่วไปจะมี 25 - 50 ต้น ต้นไหลสตรอว์เบอร์รี่จะออกมากที่สุดหลังฤดูเก็บเกี่ยวคือช่วงฤดูฝน

3. การแยกต้น
          คือการแบ่งส่วนของลำต้นที่มีราก ส่วนมากจะทำกับพันธุ์ที่ไม่ออกไหล หรือพันธุ์ที่ออกไหลไม่ค่อยดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ป่า

4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          เนื่องจากปัญหาไวรัสเข้าทำลายพืช และสามารถแพร่ระบาดทางไหลได้ ทำให้การเจริญเติบโตต่ำ จึงได้มีการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำให้สารถผลิตต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคได้จำนวนมากและรวดเร็ว

*-*-*-*-*-*
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ