หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่

การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี้

การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่

           การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่ น้ำที่ใช้ต้องได้มาจากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี และในช่วงหลังย้ายปลูกสัปดาห์แรกต้องระวังเรื่องการให้น้้ำ เนื่องจากสตรอว์เบอร์รี่เป็นพืชที่มีระบบรากตื้น ควรให้น้าทันทีหลังปลูกสตรอว์เบอร์รี่เสร็จ เมื่อต้นสตรอว์เบอร์รี่เติบโตมีระบบรากแข็งแรงให้รดน้ำทุกวันวันละครั้ง (ในกรณีที่ฝนไม่ตก)

การให้น้ำ สตรอว์เบอร์รี่ ระบบน้ำหยด

           การที่จะทราบว่าควรให้น้ำสตรอว์เบอร์รี่มากน้อยเพียงใดนั้น ต้องคาดคะเนจากความชื้นของดินอย่างสม่าเสมอ หากดินแห้งขาดน้ำจะทำให้ำสตรอว์เบอร์รี่ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพต่า ระยะวิกฤตเมื่อำสตรอว์เบอร์รี่ขาดน้ำจะมีผลกระทบต่อผลผลิตคือ ระยะย้ายต้นกล้าใหม่ ระยะพัฒนาของผล และระยะการเจริญของไหลสตรอว์เบอร์รี่ แต่ถ้าดินชื้นเกินไป มีน้ำขัง รากของสตรอว์เบอร์รี่ก็จะเน่า นอกจากนี้การให้น้ำมากเกินไปจะทำให้ลำต้นสตรอว์เบอร์รี่อวบน้า ใบมีขนาดใหญ่ การออกดอกลดลง สีซีด ผลสดนิ่ม เป็นรอยช้ำและเชื้ออราเข้าทาลายง่าย

          จบแล้วนะครับสำหรับบทความ การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่ บทความต่อไปจะเป็นเรื่อง การใส่ปุ๋ย สตรอว์เบอร์รี่ ครับ ติดตามกันได้นะครับ

*-*-*-*-*-*
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ