หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่


ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่

          "ศัตรู กับ พืช" นี้เป็นของคู่กันจริง ๆ ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหน ในบทความต่อไปนี้ผมจะพามาดูว่า "ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่" นั้นมีอะไรบ้าง อย่างรู้แล้วใช้มั้ยล่ะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับ


เพลี้ยไฟ
1. เพลี้ยไฟ และ ไรสองจุด
          เพลี้ยไฟ และ ไรสองจุด จะเข้าทาลายโดยดูดกินน้ำเลี้ยงโดยเฉพาะในส่วนใบบริเวณใต้ใบ ทำให้บริเวณที่ถูกทำลายมีลักษณะกร้าน ใต้ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง ทำให้สตรอว์เบอร์รี่ชะงักการเจริญเติบโต ต้นแคระแกรน ให้ผลผลิตน้อย ถ้าเข้าทำลายผล จะทำให้ผิวของผลกร้านไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และมักพบการระบาดในช่วงที่อากาศแห้งตความชื้นต่ำ ความสูญเสียระดับเศรฐกิจคือเมื่อพบตัวเต็มวัยมากกว่า 20 ตัวต่อใบ


ไรสองจุด
การป้องกันและกำจัด
          การป้องกันและกำจัด เพลี้ยไฟ และ ไรสองจุด ใน สตรอว์เบอร์รี่ สามารถป้องกันได้โดยการกำจัดวัชพืชในแปลง ตัดแต่งใบแก่ลำต้นให้โปร่ง ให้น้ำเพื่อเพิ่มความชื้น พ่นด้วยโพรพาร์ไกด์ 30% WP อัตรา 30 กรัม เฟนไพร็อคซิเมต 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


*-*-*-*-*-*

เพลี้ยอ่อน
2. เพลี้ยอ่อน 
          เพลี้ยอ่อน ใน สตรอว์เบอร์รี่ เป็นแมลงปากดูด จะดูดน้ำเลี้ยงของใบ ก้านใบ ทำให้ใบหยิกย่น ด้านท้ายของเพลี้ยอ่อนมีท่อยื่นออกมาสองท่อ ใช้ปล่อยสานน้ำหวานที่เป็นอาหารของเชื้อรา ทำให้พืชเกิดราดำ พืชจะสังเคราะห์แสงลดลง ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ความสูญเสียระดับเศรฐกิจคือเมื่อพบตัวเต็มวัยมากกว่า 45 ตัวต่อใบ

การป้องกันและกำจัด
          ป้องกันกำจัด เพลี้ยอ่อน ใน สตรอว์เบอร์รี่ โดยกำจัดวัชพืชในแปลง ฉีดพ่นด้วยฟิโปรนิล 5% SC หรือ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร

*-*-*-*-*-*

หนอนด้วงขาว
3. หนอนด้วงขาว
          หนอนด้วงขาว ใน สตรอว์เบอร์รี่ ปากมีลักษณะปากกัด เจริญเติบโตจากไข่ที่อยู่ใต้ดิน จะเริ่มกัดรากสตรอว์เบอร์รี่ในช่วงปลายฤดูฝนทำให้ รากไม่สามารถดูดน้ำได้ทำให้ใบเหี่ยว และชะงักการเจริญเติบโต พบในแปลงปลูกที่เปิดใหม่ ใกล้ป่าหรือใกล้กองปุ๋ยหมัก

การป้องกันและกำจัด
          การป้องกันและกำจัด หนอนด้วงขาว ใน สตรอว์เบอร์รี่ เมื่อพบอาการดังกล่าวให้หาหนอนแล้วทำลาย ในการเตรียมดินให้ย่อยดินให้ละเอียดใช้สารคลอร์ไฟริฟอส ราดลงในดิน สารนี้มีพิษตกค้างในดิน 20-25 วันในดิน

*-*-*-*-*-*

4. หนอนกระทู้ผัก
          หนอนกระทู้ผัก ใน สตรอว์เบอร์รี่ นั้นสามรถทาความเสียหายให้กับสตรอเบอรี่โดยหนอนจะกัดกินใบ เหลือไว้แต่โครงก้านใบทาให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทาให้สตรอเบอรี่ชะงักการเจริญตเติบโต ความสูญเสียระดับเศรฐกิจคือเมื่อพบตัวเต็มวัยมากกว่า ๑๕ ตัวต่อ ๑,๐๐๐ ต้น

การป้องกันและกำจัด
          การป้องกันและกำจัด หนอนกระทู้ผัก ใน สตรอว์เบอร์รี่ หมั่นสำรวจแปลงถ้าพบไข่หรือกลุ่มหนอนให้รีบเด็ดใบไปทำลาย ฉีดพ่นด้วยฉีดพ่นด้วย ฟิโปรนิล 5% SC หรือ เดลทรเมทริน 3% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร

*-*-*-*-*-*

5. ทาก
          ทาก ใน สตรอว์เบอร์รี่ มักพบเข้าทำลายผลโดยการกัดทำให้ผลผลิตเสียหาย มักพบเมื่อในแปลงมีสภาพชื้นแฉะ ความสูญเสียระดับเศรฐกิจคือเมื่อผลถูกทำลายมากกว่า 5 ตัวต่อต่อแถวปลูกยาว ๑๐๐ เมตร

การป้องกันและกำจัด
          การป้องกันและกำจัด ทาก ใน สตรอว์เบอร์รี่ ควรหมั่นทำความสะอาดแปลง หรือใช้เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ 5 % GB โรยหัวแปลงปลูก

*-*-*-*-*-*

          ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่ ที่กล่าวมา 5 ชนิดนี้ เป็นศัตรูที่พบบ่อย และทำความเสียหายให้ชาวสวนสตรอว์เบอร์รี่เป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่าไม่มีศัตรูพวกนี้จะดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปดูแปลงสตรอว์เบอร์รี่ก่อนนะครับ ว่ามีศัตรูอยู่ในแปลงหรือเปล่า สวัสดีครับ

*-*-*-*-*-*
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนะบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ