หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่


การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่

          หลังจาก เก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ เสร็จแล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อจะนำผลผลิตของสตรอว์เบอร์รี่ของเราป้อนเข้าสู่ตลาด นั้นก็คือ "การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่" มีวิธีดังต่อไปนี้ครับ


          เนื่องจากผลของสตรอว์เบอร์รี่บอบช้ำง่าย โดยเฉพาะถ้าเส้นทางคมนาคมไกลและไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการบรรจุผลสตรอว์เบอร์รี่จึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญ การบรรจุหีบห่อและส่งจำหน่ายควรทำให้รวดเร็วที่สุด

          ระบบการบรรจุที่ดี ควรจะบรรจุสตรอว์เบอร์รี่ลงในถาดพลาสติกใสเจาะรูและมีฝาปิด และเรียง 2 ชั้น แล้วคลุมด้วยแผ่นพลาสติกพีวิซีหนา 25 ไมคอน ดึงให้ตึงแล้ว บรรจุลงในกล่องกระดาษ ซึ่ง 1 กล่องกระดาษจะสามารถบรรจุได้ 4 หรือ 8 ถาด เพื่อลดการกระทบกระเทือนของผล แล้วขนส่งโดยใช้รถขนส่งที่มีเครื่องทำความเย็น เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 1-2 องศา และมีความชื้นประมาณ 85-90 เปอร์เซนต์

 *-*-*-*-*-*
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ความคิดเห็น:

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ