หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

การเก็บเกี่ยว สตรอว์เบอร์รี่


การเก็บเกี่ยว สตรอว์เบอร์รี่

          หลังจากที่เราได้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ แล้วประคบประหงมกันมาเป็นเดือน ๆ วันนี้ก็มาถึงวันแห่งการรอคอยก็คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิต เชื่อได้ว่าจะเป็นวันที่ชาวสวนสตรอว์เบอร์รี่ทุกท่านรอคอยกัน การเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ มีวิธีอย่างไรอ่านได้ด้านล่างเลยครับ

          การเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ ต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นหลัก ได้แก่

ข้อกำหนดเชิงคุณภาพของสตรอเบอรี่เพื่อตลาดบริโภคสด
- ผลสตรอว์เบอร์รี่ต้องสะอาด มีสีสด ความแน่นเนื้อและความหวานสูง ผิวเป็นมัน รูปทรงของผลปกติไม่บิดเบี้ยว การเรียงตัวของเมล็ดเป็นระเบียบ มีกลิ่นหอม และมีกลีบเลี้ยงติดมาด้วย กลีบเลี้ยงสีเขียวไม่แห้ง
- ผลสตรอว์เบอร์รี่ไม่มีรอยแผล เน่า ช้ำ เชื้อรา หรือมีศัตรูพืชติดมา
- ควรเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รี่ที่มีสีแดงอย่างน้อย 60 เปอร์เซนต์ แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซนต์
- ผลสตรอว์เบอร์รี่ที่อยู่บรรจุในภาชนะเดียวกัน ควรมีสีและขนาดสม่ำเสมอกัน

เก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ ที่มีสีแดง 60-80 เปอร์เซนต์
          ควรเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ตอนเช้าตรู่ถึงตอนสาย ช่วงที่แสงแดดยังไม่แรง และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป โดยเก็บผลสตรอว์เบอร์รี่ที่มีสีแดงเกิดขึ้น 60-80 เปอร์เซนต์ เพื่อให้ได้รสชาติหวานและมีกลิ่นหอมโดยใช้เล็บหัวแม่มือและนิ้วชี้เด็ดออกจากขั้วใส่ลงในภาชนะที่สะอาด และป้องกันการช้ำเสียหายได้ เมื่อเก็บแล้วไม่ควรให้ผลถูกแสงแดดนานเกิน 10-15 นาที เนื่องจากสตรอว์เบอร์รี่มีอัตราการหายใจสูง เมื่อถูกแสงแดดจะทาให้ผลเน่าเร็ว รีบนำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วมาคัดคุณภาพในที่ร่มอีกครั้งโดยคัดผลที่ไม่ตรงสายพันธุ์ ระยะเก็บเกี่ยวไม่ถูกต้อง มีตำหนิ สุกเกินไปหรือมีศัตรูพืชติดออกจากผลผลิตคุณภาพดี ทำการแยกผลตามชั้นมาตรฐานคุณภาพโดยให้ผลในแต่ละเกรดมีขนาดสม่ำเสมอกันดังนี้

ภาชนะที่ใช้ใส่ผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่จากแปลงปลูก

- เกรดพิเศษ   น้ำหนักผล 25 กรัม ขึ้นไป
- เกรด 1          น้ำหนักผล 15-25 กรัม
- เกรด 2          น้ำหนักผล 11-15 กรัม
- เกรด 3          น้ำหนักผล 9-11 กรัม
- เกรด 4          น้ำหนักผล 7-9 กรัม

          เมื่อเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่ การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่ จะมีวิธีอย่างไร ตามมาเลยครับกับ "การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่"

*-*-*-*-*-*-
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ