หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

สายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ ในประเทศไทย


สายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ ในประเทศไทย

          สายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่เพื่อการค้าหลายพันธุ์ เพราะแต่ละสายพันธุ์มีความเหมาะสมกับสถาพอากาศ ดิน พื้นที่การปลูก ไม่เท่ากัน และแต่ละสายพันธุ์จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงเน้นส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ที่มีคุณภาพในการรับประทานสด อันได้แก่


1. สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๕๐
          สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๕๐ พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นปีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วนำเข้ามาผสมตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2536 สามารถเจริญเติบโต และให้ผผลิตดีในสภาพอากาศเย็นปานกลาง ทรงพุ่มปานกลางค่อนข้างแน่น ไม่ต้านทานต่อโรค แต่ต้านทานราแป้งได้ดี ผลผลิตมีคุณภาพดีโดยเฉพาะใกล้สุกเต็มที่ น้ำหนักต่อผล เฉลี่ย 12-18 กรัม รูปร่างเป็นลิ่มสีแดงถึงแดงเข้ม เนื้อและผลค่อนข้างแข็ง

2. สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๗๐
          สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๗๐ พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น ใบมีลักษณะกลมใหญ่ และสีเขียวเข้ม ไม่ทนต่อราแป้งแต่ต้านทานโรคเหี่ยว ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 11.5-13 กรัม ผลมีลักษณะทรงกลมหรือทรงกรวย สีแดงสดใสแต่ไม่สม่าเสมอ เนื้อและผลค่อนข้างแข็ง มีความฉ่ำ มีกลิ่นหอมและรสชาติดี

3. สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๗๒
          สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๗๒ (เป็นสายพันธุ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้ปลูก) พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา  เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น ชื่อพันธุ์ TOCHOTOME ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่คือ น้ำหนักต่อผลเฉลี่ย 14 กรัม เนื้อผลแข็งกว่าพันธุ์พระราชทาน ๗๐ แต่มีความหวานน้อยกว่าคือ 9.3 Brix มีความสมดุลพอดีระหว่างความเปรี้ยวหวาน มีกลิ่นหอมเมื่อสุกเนื้อภายในผลมีสีขาว ผิวผลเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงถึงแดงจัด เงาเป็นมันที่ผิวผล ทนต่อการขนส่งมากกว่าสายพันธุ์อื่น

สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๗๒

ผล สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๗๒


4. สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๘๐
          สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๘๐ พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2550 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา เป็นสายพันธุ์ที่นำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากประเทศญี่ปุ่นมาปลูก (เป็นสายพันธุ์ที่นำมาทดลองปลูกที่สถานนีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง) ต้องการความสูงตั้งแต่ ๘๐๐ เหนือระดับน้าทะเลขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ย 16 – 20 องศา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มีลักษณะเด่นกว่าพันธุ์อื่น ๆ คือ เมื่อสุกมีกลิ่นหอม และมีรสชาติหวานกว่า ผลมีลักษณะทรงกรวยถึงกลมปลายแหลม น้ำหนักต่อผล 12-15 กรัม เนื้อผลแน่นสีแดงสด ลักษณะของใบของใบจะเป็นรูปทรงกลม ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย สีเขียวปานกลาง ทรงพุ่มตั้งตรง ต้านทานต่อโรคแอนแทคโนสและราแป้งได้ดี

สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๘๐

สตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน ๘๐


5. สตรอว์เบอรร์รี่ พันธุ์ 329
          สตรอว์เบอรร์รี่ พันธุ์ 329 เป็นสายพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ในการส่งเสริมเกษตรกร มีลักษณะผลใหญ่ รสชาติหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม เนื้อแข็งสะดวกต่อการขนส่ง ลักษณะใบกลมและหนา

สตรอว์เบอรร์รี่ พันธุ์ 329

สตรอว์เบอรร์รี่ พันธุ์ 329

*-*-*-*-*-*
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ