หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

การปลูกสตรอว์เบอร์รี่

การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ สลับฟันปลา

การปลูกสตรอว์เบอร์รี่

          จากบทความที่แล้วคือ การเตรียมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่ วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการปลูกสตรอว์เบอร์รี่  การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ การปลูกเพื่อเก็บเกี่ยผลผลิต และ การปลูกเพื่อผลิตต้นไหล ส่วนขั้นตอน การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ จะเป็นอย่างไร มีวิธีดังต่อไป


          การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ เริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม ใช้ระยะปลูก ระหว่างต้น 35-30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 30-50 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ปลูกแบบสลับฟันปลา ใช้ต้นไหลประมาณ 8,000 – 10,000 ต้นต่อไร่ โดยนำต้นไหลจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งผลิตบนพื้นที่สูง ลำต้นและรากสมบูรณ์แข็งแรง รากสีขาวหรือสีฟางข้าว ควรมีใบไม่น้อยกว่า 3-4 ใบ ปลูกโดยให้ระดับรอยต่อรากและลาต้นของต้นไหลพอดีกับระดับผิวดิน ไม่ตื้นเกินไปเพราะรากจะแห้งเร็ว แต่ถ้าปลูกลึกเกินไปรากจะเน่า ให้หันขั้วไหลด้านที่เจริญจากต้นแม่เข้าหาแปลงเพื่อให้ผลของสตรอว์เบอร์รี่ออกมาอยู่ด้านนอกของแปลง ซึ่งผลได้จะรับแสงแดดเต็มที่ทาให้รสชาติดี สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและลดปัญหาเรื่องโรคของผลได้ หลังปลูกกดดินให้แน่นอย่าให้มีให้มีช่องว่างรอบ ๆ ราก

          การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ มีขั้นตอนปลูกประมาณนี้ ส่วนบทความต่อไปจะเป็นเรื่อง การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่ ครับ

*-*-*-*-*-*
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ