หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry


สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry

          ในอดีตสตรอว์เบอร์รี่ถูกนามาส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกเพื่อเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่น และแก้ปัญหาการทาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ในปัจจุบันสตรอว์เบอร์รี่กลายเป็นพืชที่ปลูกเพื่อการค้า โดยมีแหล่งผลิต สาคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ผลผลิตประมาณร้อยละ 80 ถูกแปรรูปเพื่อจำหน่ายในตลาดในประเทศและนอกประเทศ ส่วนอีกประมณร้อยละ 20 เป็นการผลิตเพื่อป้อนตลาดบริโภคสด

ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่


ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่

          "ศัตรู กับ พืช" นี้เป็นของคู่กันจริง ๆ ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหน ในบทความต่อไปนี้ผมจะพามาดูว่า "ศัตรูที่สำคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่" นั้นมีอะไรบ้าง อย่างรู้แล้วใช้มั้ยล่ะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับ

โรคที่สาคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่


โรคที่สาคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่

          การทำอาชีพเกษตรกรรม คงจะหนี้ไม่พ้นเรื่องเหล่านี้ นั้นก็คือ โรค, แมลง, ศัตรูพืช, วัชพืช สตรอว์เบอร์รี่ก็เหมือนกัน โรคที่สาคัญ ของ สตรอว์เบอร์รี่ มีดังต่อไปนี้

การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่


การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่

          หลังจาก เก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ เสร็จแล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อจะนำผลผลิตของสตรอว์เบอร์รี่ของเราป้อนเข้าสู่ตลาด นั้นก็คือ "การบรรจุและการขนส่งผลผลิต สตรอว์เบอร์รี่" มีวิธีดังต่อไปนี้ครับ

การเก็บเกี่ยว สตรอว์เบอร์รี่


การเก็บเกี่ยว สตรอว์เบอร์รี่

          หลังจากที่เราได้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ แล้วประคบประหงมกันมาเป็นเดือน ๆ วันนี้ก็มาถึงวันแห่งการรอคอยก็คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิต เชื่อได้ว่าจะเป็นวันที่ชาวสวนสตรอว์เบอร์รี่ทุกท่านรอคอยกัน การเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ มีวิธีอย่างไรอ่านได้ด้านล่างเลยครับ

การติดดอกออกผลของสตรอว์เบอร์รี่

ดอกสตรอว์เบอร์รี่

การติดดอกออกผลของสตรอว์เบอร์รี่

          ผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ คงจะตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มาถึง และหลายคนคงจะไม่ความสุขไม่น้อยเลยกับการรอ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง "การติดดอกออกผลของสตรอว์เบอร์รี่" จะเป็นอย่างไรอ่านต่อด้านล่างได้เลยครับ

การดูแลรักษา สตรอว์เบอร์รี่


การดูแลรักษา สตรอว์เบอร์รี่

         บทที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง "การให้ปุ๋ย สตรอว์เบอร์รี่" บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง "การดูแลรักษา สตรอว์เบอร์รี่" กัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยละกันครบ

การให้ปุ๋ย สตรอว์เบอร์รี่


การให้ปุ๋ย สตรอว์เบอร์รี่

          จากบทความที่แล้ว ที่เราพูดถึงเรื่อง "การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่" บทความต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง "การให้ปุ๋ย สตรอว์เบอร์รี่" สตรอว์เบอร์ก็เหมือนพืชชนิดอื่น ๆ นั้นแหละครับที่ต้องการปุ๋ยไปบำรุงต้นเหมือนกัน การให้ปุ๋ย สตรอว์เบอร์รี่ มีวิธียังไงลองอ่านดูกันนะครับ

การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่

การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี้

การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่

           การรดน้ำ สตรอว์เบอร์รี่ น้ำที่ใช้ต้องได้มาจากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี และในช่วงหลังย้ายปลูกสัปดาห์แรกต้องระวังเรื่องการให้น้้ำ เนื่องจากสตรอว์เบอร์รี่เป็นพืชที่มีระบบรากตื้น ควรให้น้าทันทีหลังปลูกสตรอว์เบอร์รี่เสร็จ เมื่อต้นสตรอว์เบอร์รี่เติบโตมีระบบรากแข็งแรงให้รดน้ำทุกวันวันละครั้ง (ในกรณีที่ฝนไม่ตก)

การปลูกสตรอว์เบอร์รี่

การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ สลับฟันปลา

การปลูกสตรอว์เบอร์รี่

          จากบทความที่แล้วคือ การเตรียมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่ วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการปลูกสตรอว์เบอร์รี่  การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ การปลูกเพื่อเก็บเกี่ยผลผลิต และ การปลูกเพื่อผลิตต้นไหล ส่วนขั้นตอน การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ จะเป็นอย่างไร มีวิธีดังต่อไป

การเตรียมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่

แปลงปลูกสตรอว์เบอรี่รี่ บ้านนอแล จ.เชียงใหม่

การเตรียมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่

          การเตรียมแปลูกสตรอว์เบอร์รี่ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ การปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต และ การปลูกเพื่อผลิตต้นไหล ในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่อง การเตรียมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่ กันส่วนขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่ มีวิธีดังต่อไปนี้ครับ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กับ การปลูกสตรอว์เบอร์รี่


สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กับ การปลูกสตรอว์เบอร์รี่

          อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี่ คืออุณหภูมิ กลางวัน 24 องศา กลางคืน 18 องศา หรืออุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 17 - 20 องศา

การขยายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่


การขยายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่

          การขยายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ ทำได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะประจำพันธุ์ ซึ่ง การขยายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ มีวิธีดังต่อไปนี้

สายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ ในประเทศไทย


สายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ ในประเทศไทย

          สายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รี่ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่เพื่อการค้าหลายพันธุ์ เพราะแต่ละสายพันธุ์มีความเหมาะสมกับสถาพอากาศ ดิน พื้นที่การปลูก ไม่เท่ากัน และแต่ละสายพันธุ์จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงเน้นส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ที่มีคุณภาพในการรับประทานสด อันได้แก่

สายพันธุ์ ของ สตรอว์เบอร์รี่


สายพันธุ์ ของ สตรอว์เบอร์รี่

          สายพันธุ์ ของ สตรอว์เบอร์รี่ มีค่อนข้างมาก ควรเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะ และคุณภาพตามความต้องการของตลาด สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของอากาศ, ดินได้ดี ทนต่อโรค, แมลง ให้ผลผลิตสูง

สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry


สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry

          ในอดีตสตรอว์เบอร์รี่ถูกนามาส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกเพื่อเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่น และแก้ปัญหาการทาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ในปัจจุบันสตรอว์เบอร์รี่กลายเป็นพืชที่ปลูกเพื่อการค้า โดยมีแหล่งผลิต สาคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ผลผลิตประมาณร้อยละ 80 ถูกแปรรูปเพื่อจำหน่ายในตลาดในประเทศและนอกประเทศ ส่วนอีกประมณร้อยละ 20 เป็นการผลิตเพื่อป้อนตลาดบริโภคสด

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ