หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

สายพันธุ์ ของ สตรอว์เบอร์รี่


สายพันธุ์ ของ สตรอว์เบอร์รี่

          สายพันธุ์ ของ สตรอว์เบอร์รี่ มีค่อนข้างมาก ควรเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะ และคุณภาพตามความต้องการของตลาด สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของอากาศ, ดินได้ดี ทนต่อโรค, แมลง ให้ผลผลิตสูง


          โดยทั่วไปพันธุ์ของสตรอว์เบอร์รี่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. Junebearing cultiver เป็นพันธุ์ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ ช่วงแสงสั้นกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน เช่น พันธุ์พระราชทาน เบอร์ 70, พระราชทาน เบอร์ 72 และ Nyoho เป็นต้น

2. Everbearing cultiver เป็นพันธุ์ที่ต้องการช่วงแสงยาวกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้ปลูกนอกฤดู เช่น พันธุ์ Ozark beauty, Quinault เป็นต้น

3. Dayneutral cultiver เป็นพันธุ์ที่ออกดอกได้ทั้งสถาพแสงสั้นและแสงยาว แต่จะมีปัญหาผลิตไหลได้น้อย เช่น พันธุ์ Selva, Trista เป็นต้น

*-*-*-*-*-*
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

3 ความคิดเห็น:

  1. ตามงานเขียนของคุณคงกฤชค่ะ และกำลังทดลองปลุกสตรอเบอรี่ที่หนองคาย ปลุกในกระถางค่ะ ขอบคุณสำหรับความรุ้ดีดีที่แย่งปันให้ค่ะ

    ตอบลบ
  2. ตามงานเขียนของคุณคงกฤชค่ะ และกำลังทดลองปลุกสตรอเบอรี่ที่หนองคาย ปลุกในกระถางค่ะ ขอบคุณสำหรับความรุ้ดีดีที่แย่งปันให้ค่ะ

    ตอบลบ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ