หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กับ การปลูกสตรอว์เบอร์รี่


สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กับ การปลูกสตรอว์เบอร์รี่

          อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี่ คืออุณหภูมิ กลางวัน 24 องศา กลางคืน 18 องศา หรืออุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 17 - 20 องศา


          แสง ความเข้มแสงที่เหมาะสมกับการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ คือมากกว่า 4,000 แรงเทียน ในด้านช่วงแสงที่เหมาะสมคือ 8 ชั่วโมงต่อวัน

          ดิน ดินที่ใช้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ควรเป็นดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดเล็กน้อย pH ประมาณ 5.5 - 6.5

อุณหภูมิและการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี่
อุณหภูมิและการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี่

          ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ ช่วงแสงสั้น หรือปลายเดือนกันยายน จนถึงตุลาคม เนื้อเยื่อเจริญจะเปลี่ยนตาใบเป็นตาดอก โดยเริ่มพัฒนาเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 24 องศา อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 12 องศา ในด้านช่วงแสงเมื่อช่วงแสงต่ำกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน จะกระตุ้นการพัฒนาตาดอก ช่วงแสงที่เหมาะสมคือ 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่การเจริญของดอกและช่อดอกต้องการอุณหภูมิสูง และช่วงแสงยาว


*-*-*-*-*-*
โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ